Kirkeneskonferansen 2010
Rica Arctic Hotel
08.30 - 12.00

Politikk – Økonomi – Energi/Industri – Folk til folk
Velkommen til Kirkeneskonferansen – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Kirkeneskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.
Møteledelse: journalist Arne O. Holm, student Vibeke Tannvik.
Foredragene simultanoversettes mellom norsk og russisk for deltakerne.
www.kirkeneskonferansen.no

DAG 2
Temadel 4: Industriutvikling
Kl. 08.30: Hvordan få til et økt fokus på grenseoverskridende industrielt forskningssamarbeid? v/ direktør Robert Hermansen, Barentsinstituttet
Kl. 08.50: Nordområdene bør dekke sitt energibehov gjennom en vindkraftsatsing v/ nestleder Unni Berge, Miljøstiftelsen Zero
Kl. 09.10: Utfordringer ved gjenoppstart av gruvedrift i Sør-Varanger v/ adm.dir. John Sanderson, Sydvaranger Gruve AS
Kl. 09.30: Industrien i Nord-Finland retter sine øyne mot Barentshavet v/ direktør Timo Lohi, Nord Lapland Regionråd
Kl. 09.50: Kaffe

Temadel 5: Folk til folk
Kl. 10.20: Murmansk satser sterkt på økt velstand for befolkningen v/ leder Evgeny Nikora, Murmansk regionale Duma
Kl. 10.40: Hvordan vil en åpen grensesone påvirke dagliglivet og næringslivet i Petchenga og Sør-Varanger kommuner? v/ ordførerne Viktor Sergeevich Mavrin og Linda Beate Randal
Kl. 11.10: Det gode liv i Barentsregionen
 v/ mastergradsstudent Anne Figenschou og rådgiver Claus Bergersen, Sparebanken 1 Nord-Norge
Kl. 11.30: Hva må til for at nordområdene skal utvikle seg på områdets egne premisser?
 v/ sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

Kl. 11.50: Oppsumering/Avslutning v/ kommunalsjef Marit Hiim Haugseth, Sør-Varanger kommune 

Kl. 12.00: Lunsj