Kirkeneskonferansen 2010
Rica Arctic Hotel
12.00 - 17.50

Politikk – Økonomi – Energi/Industri – Folk til folk
Velkommen til Kirkeneskonferansen – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Kirkeneskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.
Møteledelse: journalist Arne O. Holm, student Vibeke Tannvik.
Foredragene simultanoversettes mellom norsk og russisk for deltakerne.
www.kirkeneskonferansen.no

DAG 1
Kl. 12.00: Registrering og lunch
Kl. 13.00: Velkommen til Kirkenes
v/ordfører Linda Beate Randal, Sør-Varanger kommune

Temadel 1: Den politiske utviklingen av nordområdene
Kl. 13.10: Hvordan ser morgendagens nordområdepolitikk ut? v/ Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Kl. 13.30: Finnmark fylkeskommune vil fortsatt ha en sterk, samlende posisjon i nordområdesatsingen v/ fylkesordfører Runar Sjåstad, Finnmark fylkeskommune
Kl. 13.50: Regionalt samarbeid på tvers av grensene er en forutsetning for økonomisk utvikling i nordområdene v/ guvernør Dmitrij V. Dmitrienko, Murmansk Oblast
Kl. 14.10: Har nasjonen Norge behov for en egen nordområdestrategi? v/ leder Erna Solberg, Høyre
Kl. 14.30: Beinstrekk

Temadel 2: Økonomiske betraktninger
Kl. 15.00: Nordområdene sett i et makroøkonomisk perspektiv v/ sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen, First Securities AS
Kl. 15.20: Hvordan opplever Murmansk Oblast den internasjonale finanskrisa? v/ minister for økonomisk utvikling Juri L. Jefremov
Kl. 15.40: Nordområdenes humane og intelektuelle kapital v/ spesialrådgiver Bente Aasjord, Fagforbundet
Kl. 16.00: Kaffe

Temadel 3: Energiutvikling
Kl. 16.30: Hva må til for at Øst-Finnmark skal spille noen rolle i forbindelse med utvikling av olje/gassfelter fra Goliat til Shtokman? v/ rådgiver Johan Petter Barlindhaug
Kl. 16.50: Petroleumsutvikling i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner v/ adm.dir Kurt Andreassen, Coast Center Base AS
Kl. 17.10: Hvilke strategier har ENI for sin industriutvikling i nord? v/ teknisk direktør Arild Glæserud, ENI Norge AS
Kl. 17.30: Nordområdebetraktninger v/ statssekretær Elisabeth Walaas, Utenriksdepartementet
Kl. 17.50: Avrunding
Kl. 18.00: Åpning av Barents Spektakel/ Barentsdagene 2010
Kl. 19.00: Åpningskonsert av festivalen: Cutting Edge Arctic
Kl. 19.30: Mingling i lobbybaren på Kirkenes Rica Hotell for de som ikke ønsker å overvære konserten
Kl. 20.15: Middag