Ane Lan

Nord har tradisjonelt vært dominert av maskuline verdier og holdninger, både knyttet til næringsvirksomhet og samfunnsprosesser. Dette preger fremdeles grensebyen Kirkenes, selv om endringsprosessene som byen har gjenomgått i tiden uten gruveindustri, og etter at grensen mot øst ble åpnet, i høy grad er drevet frem av kvinner.

Myter omkring femininitet og maskulinitet, identitet og samfunnsdannelse, tematiseres av det stedsspesifikke fotoprosjektet til Ane Lan (kunstnerisk pseudonym for Eivind Reierstad, f. 1972). Kunstneren opptrer på gruppefotografier med kvinnelige arbeidstakere på forskjellige arbeidsplasser i og omkring Kirkenes. Ane Lan har blant annet besøkt gruva og sykehuset i byen, krabbefabrikken på Bugøynes, reineiere og Hurtigruta.

Ane Lan sitt kunstneriske utgangspunkt var egne forestillinger om nordnorske kvinner som hardføre og tøffe, selve drivkraften i småsamfunnene i nord. Møtet med de lokale kvinnene, både bekreftet og avkreftet kunstnerens forventninger. Og med unntak av grensevaktene som ikke fikk tillatelse til det, stilte kvinnene villig opp.

Kunstprosjektet Ane Lan handler om å utforske identitetsdannelse, å forstå andre ved å sette seg inn i en annens situasjon. Fotoprosjektet «Arctic Nomads» skaper nye fortellinger fra arktis og bidrar til å øke forståelsen for disse områdenes identiteter som er i kontinuerlig endring.

«Jeg møtte opp i utkledd tilstand, og måtte overbevise dem om at det bak masken var en seriøs kunstner som ønsket å bli som dem. Å snakke til dem fra bak masken, satte meg kanskje i en litt sårbar situasjon som fikk dem til å slappe av, og jeg mottok nesten automatisk stor hjelp og omsorg (...) De ulike yrkesgruppene reagerte noe forskjellig på situasjonen, noen slappet mer av enn andre. Jeg lurer også på hvilken betydning selve stedet hadde for prosjektet. Hvordan ville det vært å gjøre denne type prosjekt et helt annet sted, som en større by lenger sør?»
Ane Lan

www.anelan.com