Sergey Shutov

Kunstneren Sergey Shutov (f. 1955) har i lang tid vært opptatt av myter om verdensrommet, fremskritt og ny teknologi. Han var en av de første russiske kunstnere som engasjerte seg i nye teknologier. Budskapet hans er at teknologien bare er et middel. Det er hvordan den brukes som teller.

Som mange andre unge i sin generasjon, drømte han om romferder, beundret Gagarin og slukte science fiction litteratur. Den unge mannen trodde paradis på jord var mulig, og at dette ville bli realisert ved teknologiske fremskritt. I dag har kunstneren sikkert vokst fra disse fantasiene, men motiv fra verdensrommet utgjør ennå essensen i kunsten hans.

Shutovs interesse for kosmos og futurisme har ikke ført til skapelsen av alternative univers. Han er inspirert av rommystisismen til Konstantin Tsiolkovsky fra tidlig på 1900-tallet og av teoriene til astropioneren Friedrich Zander. Han er opptatt av hvordan utviklingen i romindustrien kan bidra til å bedre folks hverdag. Shutov følger de pågående eksperimentene med såkalte solseil og hvilke muligheter dette kan skape. Etter planen vil de nyeste versjonene av slike solseil bli lansert i løpet av 2010 i regi av The Planetary Society.
www.shutovart.ru

Sergey Shutov
Cosmic Light
2010
Installasjon

Det er på tide å bruke tekniske oppfinnelser fra det 20. århundret. Utviklinger i romindustrien kan forbedre levekårne i de klimatisk utfordrende områdene lengst nord – i Norge, Canada, Russland, USA og Antarktis. Polardagen følges av polarnatten, noe som skaper ubehag og utfordringer for energitilgangen. Vi foreslår å utnytte solseil teknologi som kan gå i bane rundt jorda. Dette kan øke mengden av dagslys i de nordligste områdene. Mer lys – mer livsglede. Takket være de tidlige ideene til vitenskapsmennene Tsiolkovsky og Zander, kan vi gjøre det ved å la solseil gi mer lys til de nordligste byene. Vi ser ikke for oss jakt på reinsdyr med laser fra rommet, men at jegere, fiskere, bønder og gruvearbeidere får hjelp til å bevare sine tradisjoner under solseillys. Gå inn i videoinstallasjonen, legg deg ned på et reinsdyrskinn og nyt bildene av en kommende global endring!
Sergey Shutov