Co-Existence in the Arctic

5. februar, fredag
08.30 – 16.00

Aurora Kino
www.barentsindigenous.org

Utvidet industriell aktivitet og klimaendringer representerer store utfordringer for urfolk i Arktis, og særlig påvirkes bosetningsområdene og de tradisjonelle næringene. Kunnskap om internasjonale lovbestemmelser angående urfolks rettigheter er viktig for regionale og nasjonale myndigheter og for industriselskapene som opererer i urfolksområder, i tillegg til at inngående kunnskap om dette er viktig for urfolk selv. Nasjonale og internasjonale industriselskaper utvinner naturressurser i Arktis, som bl.a. er bebodd av ulike urfolk, og utfordringen ligger i å benytte seg av naturressurser på en bærekraftig måte, slik at det finnes et livsgrunnlag for befolkningen også etter at ressursene er hentet ut. Dette er en felles utfordring, der industriselskapene, og nasjonalstatene som gir konsesjoner, har et særskilt ansvar.

120 urfolksrepresentanter, eksperter på temaet, representanter for industriselskaper og for regionale myndigheter møtes i Kirkenes den 5. februar for å utveksle erfaringer rundt temaet, samt for å forsøke å finne gode løsninger for den felles utviklingen av regionene. Tittelen “Sameksistens i Arktis” representerer det overordnede fokus for denne internasjonale konferansen.

Arr: Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen (WGIP), Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter, Sametinget og Det norske Barentssekretariatet.