Barents urfolkskongress 2010

4. februar, torsdag
08.30 – 16.00

Aurora Kino
www.barentsindigenous.org

50 urfolkspolitikere fra Barentsregionen (samer fra fire land, nenetsere og vepsere) møtes i Kirkenes for å diskutere urfolks representasjon i Barentsrådet. Delegater fra Samisk Parlamentarisk Råd, de samiske organisasjonene på russisk side, Yasavey – den nenetsiske organisasjonen i Nenets Autonome Okrug og Vepsisk Kultursamfunn har til hensikt å bli enige om et mandat for det videre arbeidet med å sikre riktig og mest hensiktsmessig representasjon i det formelle Barentssamarbeidet.
Kongressen er åpen for publikum.

Arr: Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen (WGIP), Gáldu – Kompetansesenter for urfolks rettigheter, Sametinget og Det norske Barentssekretariatet.