Kirkeneskonferansen 2010

3. februar, onsdag, 12.00 – 17.50
4. februar, torsdag, 08.30 – 12.00
Rica Arctic Hotel, Stoltenbergsalen
www.kirkeneskonferansen.no

Politikk – Økonomi – Energi/Industri – Folk til folk
Velkommen til Kirkeneskonferansen – møteplassen for folk som er opptatt av nordområdeutvikling.
Kirkeneskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkenes Næringshage, Sør-Varanger kommune, Utenriksdepartementet og Barentssekretariatet.
Møteledelse: journalist Arne O. Holm, student Vibeke Tannvik.
Foredragene simultanoversettes mellom norsk og russisk for deltakerne.

DAG 1
Kl. 12.00: Registrering og lunch
Kl. 13.00: Velkommen til Kirkenes
v/ordfører Linda Beate Randal, Sør-Varanger kommune

Temadel 1: Den politiske utviklingen av nordområdene
Kl. 13.10: Hvordan ser morgendagens nordområdepolitikk ut? v/ Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Kl. 13.30: Finnmark fylkeskommune vil fortsatt ha en sterk, samlende posisjon i nordområdesatsingen v/ fylkesordfører Runar Sjåstad, Finnmark fylkeskommune
Kl. 13.50: Regionalt samarbeid på tvers av grensene er en forutsetning for økonomisk utvikling i nordområdene v/ guvernør Dmitrij V. Dmitrienko, Murmansk Oblast
Kl. 14.10: Har nasjonen Norge behov for en egen nordområdestrategi? v/ leder Erna Solberg, Høyre
Kl. 14.30: Beinstrekk

Temadel 2: Økonomiske betraktninger
Kl. 15.00: Nordområdene sett i et makroøkonomisk perspektiv v/ sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen, First Securities AS
Kl. 15.20: Hvordan opplever Murmansk Oblast den internasjonale finanskrisa? v/ minister for økonomisk utvikling Juri L. Jefremov
Kl. 15.40: Nordområdenes humane og intelektuelle kapital v/ spesialrådgiver Bente Aasjord, Fagforbundet
Kl. 16.00: Kaffe

Temadel 3: Energiutvikling
Kl. 16.30: Hva må til for at Øst-Finnmark skal spille noen rolle i forbindelse med utvikling av olje/gassfelter fra Goliat til Shtokman? v/ rådgiver Johan Petter Barlindhaug
Kl. 16.50: Petroleumsutvikling i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner v/ adm.dir Kurt Andreassen, Coast Center Base AS
Kl. 17.10: Hvilke strategier har ENI for sin industriutvikling i nord? v/ teknisk direktør Arild Glæserud, ENI Norge AS
Kl. 17.30: Nordområdebetraktninger v/ statssekretær Elisabeth Walaas, Utenriksdepartementet
Kl. 17.50: Avrunding
Kl. 18.00: Åpning av Barents Spektakel/ Barentsdagene 2010
Kl. 19.00: Åpningskonsert av festivalen: Cutting Edge Arctic
Kl. 19.30: Mingling i lobbybaren på Kirkenes Rica Hotell for de som ikke ønsker å overvære konserten
Kl. 20.15: Middag

DAG 2
Temadel 4: Industriutvikling
Kl. 08.30: Hvordan få til et økt fokus på grenseoverskridende industrielt forskningssamarbeid? v/ direktør Robert Hermansen, Barentsinstituttet
Kl. 08.50: Nordområdene bør dekke sitt energibehov gjennom en vindkraftsatsing v/ nestleder Unni Berge, Miljøstiftelsen Zero
Kl. 09.10: Utfordringer ved gjenoppstart av gruvedrift i Sør-Varanger v/ adm.dir. John Sanderson, Sydvaranger Gruve AS
Kl. 09.30: Industrien i Nord-Finland retter sine øyne mot Barentshavet v/ direktør Timo Lohi, Nord Lapland Regionråd
Kl. 09.50: Kaffe

Temadel 5: Folk til folk
Kl. 10.20: Murmansk satser sterkt på økt velstand for befolkningen v/ leder Evgeny Nikora, Murmansk regionale Duma
Kl. 10.40: Hvordan vil en åpen grensesone påvirke dagliglivet og næringslivet i Petchenga og Sør-Varanger kommuner? v/ ordførerne Viktor Sergeevich Mavrin og Linda Beate Randal
Kl. 11.10: Det gode liv i Barentsregionen
 v/ mastergradsstudent Anne Figenschou og rådgiver Claus Bergersen, Sparebanken 1 Nord-Norge
Kl. 11.30: Hva må til for at nordområdene skal utvikle seg på områdets egne premisser?
 v/ sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet

Kl. 11.50: Oppsumering/Avslutning v/ kommunalsjef Marit Hiim Haugseth, Sør-Varanger kommune 

Kl. 12.00: Lunsj