Arctic Nomads

Åpning av Spektakel Utstilling
3. februar, onsdag

24.00
Konteinere i Gågata

Kunstnere:
Ane Lan (Oslo, Norge).
Sergey Shutov (Moskva, Russland).
Kuratert av Luba Kuzovnikova.
Produsert av Pikene på Broen.
Åpning av Spektakel utstilling 2010 ved fylkesordfører Runar Sjåstad.

Festivalutstillingen Arctic Nomads med kunstnerne Ane Lan (Eivind Reierstad) fra Oslo og Sergey Shutov fra Moskva forholder seg på ulike måter til det nomadiske i dagens Arktis. I dette området finnes det mange slags nomader, som reindriftssamer og sjømenn, gruve- og oljearbeidere, militære og turister, forskere og leger, flyktninger og pendlere… Hvordan kan tradisjonelle og moderne nomader leve side om side? Er det tid for å se på arktis med et nytt blikk? Maskulin vs feminin, senter vs periferi, pendling vs bosetting? Hva og hvem skaper bolyst i nordområdene?

Festivalutstillingen tar rom i to containere midt i byen. Utstillingens plassering spiller på de nordligste områdenes nomadiske karakter, som i Kirkenes er tydelig ved alle brakkeriggene som huser byens mange pendlerne.

Utstillingen er åpen til 10. februar.