Photo by Inna Zhelannaya
Velkommen til Hot Arctic Kirkenes!

Årets festivalprogram fokuserer på arktiske spørsmål.
Vi inviterer ulike stemmer inn, med sine kommentarer og kunstneriske bidrag, og vi inviterer alle til 5 fantastiske festivaldager. Her finner du det nyeste, det særeste, det råeste, og det du ikke kan tro er mulig! Over 200 kunstnere fra 14 nasjoner kommer hit for å gi oss unike opplevelser. Og forskere, arkitekter og andre kommer for å dele erfaringer med oss.

Hva er arktis? Ressursbank eller sone for innovasjon? Utkant eller begivenhetenes sentrum? Vi som bor her, har tilpasset oss vanskelige klimaforhold gjennom generasjoner, og vi krysser stadig nye grenser. Vi vet at kunnskap og erfaringer herfra kan ha mye å tilføre dagens moderne, globale samfunn. Men flere utviklingstrekk gir grunn til bekymring. Tendensen for bosettingsmønstre går mot økt sentralisering. Snart vil 2/3 av verdens befolkning bo i byer. Hvordan vil utviklinga bli her i lys av olje eventyr, klimaendringer, miljøtrusler, mineralleiting og gruvedrift? Nye arbeidsplasser gir ikke nødvendigvis økt folketall. Mange flyes inn for å jobbe, sover i brakkerigger i korte perioder, mens de lever sine liv et helt annet sted. Arktiske områder er veldig interessante som turistmål. Hva skal til for at folk skal ville bo her permanent? Og hvem bestemmer utviklinga?

Barents Spektakel arrangeres nå for 7. gang. Festivalen er en sjelden fugl med alle sine workshopbaserte egenproduksjoner og nye innfallsvinkler til aktuelle samfunnsspørsmål. Vi har tro på at kunst, kultur, forskning og grenseoverskridende samarbeide er viktige byggeklosser på vei mot et enda mer attraktivt samfunn!

Vi vil takke alle samarbeidspartnere for stort engasjement, klapp på skuldra, hjelp og bidrag i arbeidet med festivalen. Vi opplever at stadig flere ønsker å trø til for at dette skal bli noen begivenhetsrike dager som setter varige spor! For tredje gang legges Barentsdagene parallelt med Barents Spektakel.

Velkommen til Barents Spektakel/ Barentsdagene 2010!
Ønskes av en forventningsfull gjeng
i
Pikene på Broen

Barents Spektakel 2005 – 2009 arkiv